>
  
  
  

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές

Είναι φορολογήσιμο το Εφάπαξ Βοήθημα;

Όχι, το Εφάπαξ Βοήθημα δεν φορολογείται.


Γνωρίζεις ότι...

Αν είσαι Ξενοδοχοϋπάλληλος...

Γνωρίζεις ότι δικαιούσαι κι εσύ εφάπαξ;

Αν είσαι εργαζόμενος Ξενοδοχοϋπάλληλος, μπορείς κι εσύ να διεκδικήσεις εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα – Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, αρκεί ο εργοδότης σου να καταβάλλει τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)

Γνωρίζεις ότι ….ακόμα κι αν δεν συμπληρώσεις τις χρονικές προϋποθέσεις για το εφάπαξ βοήθημα μπορείς να ζητήσεις την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που κατεβλήθησαν;

Αν το επάγγελμά σου είναι Ξενοδοχοϋπάλληλος  βεβαιώσου ότι ο εργοδότης σου καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ώστε να λάβεις εφάπαξ βοήθημα.

Γνωρίζεις ότι ….αν ο εργοδότης σου έχει οφειλές προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ., μπορεί τώρα, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.1 του Ν.4152/2013, να προχωρήσει σε ευνοϊκή ρύθμιση της καταβολής των οφειλών του, ώστε να μην στερηθείς το δικαίωμά σου να πάρεις το εφάπαξ βοήθημα από το ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Έχει απογραφεί η επιχείρηση σου συμπληρώνοντας το Απογραφικό Δελτίο του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.;

Κατέβασε, συμπλήρωσε και στείλε τη φόρμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα βρεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.tapit.gr στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. – Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Ακαδημίας 58, 106 79 Αθήνα.

Αν είσαι Εμποροϋπάλληλος...

Γνωρίζεις ότι δικαιούσαι κι εσύ εφάπαξ;

Αν είσαι εργαζόμενος του ιδιωτικού Τομέα σε εμπορική επιχείρηση χονδρικής ή λιανικής πώλησης, δικαιούσαι εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα – Τομέας Εμποροϋπαλλήλων, καθώς ο εργοδότης σου οφείλει να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)

Αν εργάζεσαι σε εμπορική επιχείρηση βεβαιώσου ότι ο εργοδότης σου καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ώστε να λάβεις εφάπαξ βοήθημα.

Γνωρίζεις ότι ….αν ο εργοδότης σου έχει οφειλές προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ., μπορεί τώρα, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.1 του Ν.4152/2013, να προχωρήσει σε ευνοϊκή ρύθμιση της καταβολής των οφειλών του, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη λήψη εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. μετά τη συνταξιοδότησή σου.

Είσαι υπάλληλος εμπορικής επιχείρησης;

Ενημερώσου τώρα για το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούσαι από το ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Αν είσαι Εργάτης Μετάλλου...

Γνωρίζεις ότι δικαιούσαι κι εσύ εφάπαξ;

Αν είσαι εργαζόμενος του ιδιωτικού Τομέα σε επιχείρηση με βιομηχανική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα γενικά, ως εργατοτεχνίτης ή υπάλληλος, δικαιούσαι εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, καθώς ο εργοδότης σου οφείλει να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)- Τομέας ΤΑΠΕΜ.

Βεβαιώσου ότι ο εργοδότης σου καταβάλλει τις υποχρεωτικές εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ώστε να λάβεις εφάπαξ βοήθημα.

Γνωρίζεις ότι … ακόμα κι αν δεν συμπληρώσεις τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, δικαιούσαι να λάβεις επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν.

Γνωρίζεις ότι ….αν ο εργοδότης σου έχει οφειλές προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ., μπορεί τώρα, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.1 του Ν.4152/2013, να προχωρήσει σε ευνοϊκή ρύθμιση της καταβολής των οφειλών του, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη λήψη εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. μετά τη συνταξιοδότησή σου.

Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο του μετάλλου; Ενημερώσου τώρα για το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούσαι από το ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Εργάζεσαι σε εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου; Π.χ. ως τεχνίτης ή βαφέας ή ανοξειδωτής;

Ναι, δικαιούσαι κι εσύ εφάπαξ βοήθημα από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. Αρκεί να καταβάλλονται οι υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Δικαιούσαι επίσης να στείλεις τα παιδιά σου δωρεάν στις κατασκηνώσεις του Τομέα Πρόνοιας Μετάλλου.

Είσαι φανοποιός; Εργάζεσαι σε μηχανουργείο;

Ναι, δικαιούσαι κι εσύ εφάπαξ βοήθημα από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. Αρκεί να καταβάλλονται οι υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Δικαιούσαι επίσης να στείλεις τα παιδιά σου δωρεάν στις κατασκηνώσεις του Τομέα Πρόνοιας Μετάλλου.

Έχει απογραφεί η επιχείρηση σου συμπληρώνοντας το Απογραφικό Δελτίο του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ.;

Κατέβασε, συμπλήρωσε και στείλε τη φόρμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα βρεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.tapit.gr στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. – Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Μακράς Στοάς 17, 185 31 Πειραιάς.


Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δικαιούμαι Εφάπαξ Βοήθημα;

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω σύνταξης

1. Όσοι ασφαλισμένοι έτυχαν σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από Φορέα ασφάλισης μετά την 2-1-2004 (ημερομηνία ισχύος του νέου καταστατικού), είτε αποχωρήσουν από το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου, είτε όχι και έχουν συμπληρώσει εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου (εφαρμογή νέου καταστατικού ΥΑ Φ.30202/25847/1194/11-12-2003 ΦΕΚ 1893/19-12-2003).

2. Όσοι ασφαλισμένοι έτυχαν σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από Φορέα ασφάλισης μέχρι την 31-12/2003 :
α) Εάν συνταξιοδοτηθούν από το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές.
β) Εάν συνταξιοδοτηθούν από άλλο επάγγελμα και έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) πλήρεις μηνιαίες καταβολές.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιπλέον να έχει συμπληρώσει εντός της τελευταίας πενταετίας της ασφάλισης :

1. 7,2 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος πλήρους απασχόλησης.

2. 3 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος μειωμένης (λιγότερες των 9 μηνών) απασχόλησης.

3. 2 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος εποχιακής απασχόλησης (εντός του διαστήματος από 1/4 - 31/10, εφαρμογή παλαιού καταστατικού Φ202/403/8-7-02 ΦΕΚ 463/15-7-92).

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω εικοσαετίας

Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώσουν εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον πλήρεις μηνιαίες καταβολές και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρη έτη στην άσκηση του επαγγέλματος του ξενοδοχοϋπαλλήλου η οποία αποδεικνύεται με τα ένσημα.

Οι απασχολούμενοι εποχιακά δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο άσκησης του επαγγέλματος - και μόνο – το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεχών εποχιακών απασχολήσεών τους με εκατόν (100) τουλάχιστον ημερομίσθια κάθε χρόνο στον ίδιο εργοδότη.

Για τον υπολογισμό της εικοσαετίας στο επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος στράτευσης, λοχείας και επαγγελματικής επιμόρφωσης όταν τελευταίο επάγγελμα πριν την έναρξη του και πρώτο μετά το πέρας του ήταν αυτό του ξενοδοχοϋπαλλήλου (η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο νέο καταστατικό).

Ποιά είναι τα απαραίτητα Δικαιολογητικά;

1. Για τη χορήγηση του ΕΦάπαξ Βοηθήματος του Κλάδου Πρόνοιας λόγω συμπλήρωσης 20ετίας και λόγω συνταξιοδότησης απαιτούνται:

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότηταςγ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφεται:

Ι. Ο χρόνος της οριστικής αποχώρησης από το επάγγελμα του Ξενοδοχοϋπαλλήλου
ΙΙ. Η λήψη ή όχι κάποιας παροχής από τον Κλάδο Πρόνοιας
ΙΙΙ. Τα ξενοδοχεία στα οποία εργάσθηκε ο ασφαλισμένος για όλα τα χρόνια της ασφάλισής του

δ. Αντίγραφα ενσήμων ΙΚΑ επικυρωμένα (με 20ετία)

ε. Βεβαίωση των εργοδοτών των τελευταίων 60 μηνών (τα πέντε τελευταία χρόνια), που να δείχνει :

Ι. Τον χρόνο απασχόλησης του ασφαλισμένου
ΙΙ. Τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου με τις κρατήσεις του
ΙΙΙ. Την ειδικότητα που είχε

στ. Επικυρωμένο αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης φορέα κύριας ασφάλισης (όταν ζητείται εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης)

ζ. Επικυρωμένη ληξιαρχική πράξη θανάτου, όπου απαιτείται

2. Για την επιστροφή των ατομικών εισφορών του Κλάδου Πρόνοιας
Τα ίδια με αυτά για την χορήγηση του εφ’ άπαξ βοηθήματος, πλην της απόφασης συνταξιοδότησης, η οποία απαιτείται στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί εφ΄ άπαξ 20ετίας

3. Μετά την έκδοση της απόφασης για την χορήγηση της παροχής
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για ποσό άνω των 1.500 €

4. Σε περίπτωση που το ποσό δεν θα εισπραχθεί από τον δικαιούχο απαιτείται εξουσιοδότηση από αστυνομία ή άλλη αρχή για ποσό μέχρι 1.500 € και πληρεξούσιο για ποσό από 1.500 € και άνω.

Πως Υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Ο τρόπος υπολογισμού Εφάπαξ Βοηθήματος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του καταστατικού του τ. ΤΑΞΥ και έχει ως εξής;

«2. Ποσό Εφάπαξ Βοηθήματος

α) Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος ισούται με το γινόμενο του από την παράγραφο αυτή οριζομένου «μισθού» του ασφαλισμένου επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης του στον Κλάδο Πρόνοιας, για το τμήμα αυτού μέχρι 1.860,00 €, προσαυξημένο κατά το γινόμενο του 50% του επί πλέον μισθού για τον οποίο καταβλήθηκαν νόμιμα ασφαλιστικές εισφορές, επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης.

β) Προκειμένου περί ασφαλισμένων που συμπληρώνουν τριακόσιες εξήντα (360) πλήρεις μηνιαίες καταβολές στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου, το πιο πάνω Βοήθημα προσαυξάνεται κατά πέντε (5) μισθούς, οι οποίοι υπολογίζονται με ανάλογη εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

γ) Για την εξεύρεση των ετών ασφάλισης, κάθε έτος ασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες των είκοσι πέντε (25) ημερών εργασίας με πλήρες ωράριο και για τις οποίες καταβλήθηκαν και οι νόμιμες εισφορές. Αν κατά το άθροισμα του χρόνου ασφάλισης και μετά τον υπολογισμό των πλήρων ετών, απομένει διάστημα έξι (6) και πάνω μηνών, λογίζεται ως πλήρες έτος, ενώ διάστημα κάτω των έξι (6) μηνών, δεν λαμβάνεται υπόψη.

δ) Για την εξεύρεση του κατά την παράγραφο αυτή «μισθού» σε κάθε περίπτωση παροχής Εφάπαξ Βοηθήματος, λαμβάνεται ως αφετηρία η τελευταία ημέρα ασφάλισης του δικαιούχου στο ταμείο, μέχρι να συμπληρωθούν αποδοχές για τις οποίες υπολογίσθηκαν ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο εξακοσίων (600) ημερών εργασίας με πλήρες ωράριο(για εξαήμερη απασχόληση)ή πεντακοσίων είκοσι οχτώ (528) ημερών εργασίας με πλήρες ωράριο (για πενθήμερη απασχόληση)προσαυξημένες με δυο (2) δώρα εορτών και δυο (2) επιδόματα αδείας, που να αντιστοιχούν σε αποδοχές πλήρων ετών. Το άθροισμα αυτών διαιρείται δια του 24.»

Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

Ο τρόπος υπολογισμού για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση μετά την 1/1/93 έχει ως εξής :
Το Εφάπαξ Βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα τοις εκατό 70% των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

Πότε κάποιος που έχει εργαστεί ως ξενοδοχοϋπάλληλος δικαιούται επιστροφή εισφορών;

1. Όσοι δεν έλαβαν, ούτε δικαιούνται Εφάπαξ και τελευταία μέρα της ασφάλισής τους είναι μετά την 7-10-1992 (δημοσίευση του Ν.2084/92), εφόσον συμπληρώσουν τρία (3) έτη στην ασφάλιση, έντοκα για εισφορές μέχρι τον 2/2003 7% και από 3/2003 και μετά 5% και από 6/12/2006 το επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 9 Ν.2335/95).

2. Εάν τελευταία μέρα ασφάλισης της (1) περίπτωσης είναι πριν την 7-10-1992 εφόσον συμπληρώσουν πέντε (5) έτη στην ασφάλιση (έντοκα).

3. Όσοι έχουν λάβει Εφάπαξ με τις διατάξεις του Ν.2768/99 (άρθρο 23) εάν συνεχίσουν ή επανέλθουν στο επάγγελμα, κατά την συνταξιοδότησή τους εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές (άτοκα) (5 χρόνια).

4. Όσοι έχουν λάβει Εφάπαξ πριν από τον Ν.2768/99 εφόσον επανέλθουν στο επάγγελμα και συνταξιοδοτηθούν μετά την 19-12-2002 εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές (άτοκα) κατά την συνταξιοδότηση. Εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι την 19-12-2002 εφόσον έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) πλήρεις μηνιαίες καταβολές και τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνιαίες καταβολές την τελευταία πενταετία (άτοκα) κατά την συνταξιοδότηση.

Τι Δικαιολογητικά χρειάζονται για την Απογραφή μιας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απογραφή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης από 10 κλίνες και πάνω:

- Σήμα Ε.Ο.Τ.

- Έναρξη Εφορίας

- Φωτοτυπία ταυτότητας υπευθύνου / υπευθύνων

- Καταστατικό Εταιρείας (εάν πρόκειται για Εταιρεία)

- Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε περίπτωση μίσθωσης κτιρίου

Εργάζομαι από το 1980 κι έχω πάνω από 8.500 ένσημα εκ των οποίων περίπου 15 χρόνια σε ξενοδοχεία. Εάν βγω φέτος στη σύνταξη, μειωμένη – 50 ετών λόγω ανηλίκου, τι ποσοστό Εφάπαξ δικαιούμαι;

Το αν  κάποιος ασφαλισμένος δικαιούται την παροχή του Εφάπαξ Βοηθήματος, όπως και ο ακριβής υπολογισμός του ποσού, απαιτούν αναλυτικά στοιχεία και πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

Στις διατάξεις του Άρθρου 41 του Καταστατικού του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το πότε δικαιούται κάποιος Εφάπαξ και πώς αυτό υπολογίζεται.

Αν κάτι δεν σας είναι σαφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα στα παρακάτω τηλέφωνα


Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα;

Aσφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι (εκτός από τους τεχνίτες και τους εργάτες), οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι οποιασδήποτε αμοιβής, σε κάθε εμπορική επιχείρηση χονδρικής ή λιανικής πώλησης. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις εμπορίας φαρμάκων και ειδών διατροφής οι οποίοι ανήκουν στην ασφάλιση άλλου Τομέα του Ταμείου.

Οι περιοχές τις οποίες καλύπτει ασφαλιστικά το Ταμείο είναι οι εξής:

1. Οι περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης

2. Οι πρωτεύουσες (δήμοι) των Νομών όλης της χώρας και

3. Οι πόλεις (δήμοι) Άργους, Αιγίου, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Θήβας, Νάουσας, Ορεστιάδας, Πτολεμαΐδας, Τυρνάβου, Μεγάρων, Σαλαμίνας, Ελευσίνας και Γιαννιτσών.

Ασφαλισμένοι του Ταμείου παραμένουν στην ασφάλισή του, εάν μεταφερθεί η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ή απασχοληθούν σε υποκατάστημά της, εκτός των καθοριζομένων περιοχών ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Ταμείου.

Δικαιούμαι Εφάπαξ Βοήθημα;

Δικαιούνται Εφάπαξ Παροχής:

α) Όλοι οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του τέως ΤΕΑΥΕΚ και τώρα του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΕΤΕΑ και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που συνταξιοδοτήθηκαν από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΕΤΕΑ λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.

β) Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένων, τα δικαιούμενα συντάξεως εκ του Ταμείου αυτού, μέλη της οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Παροχών του τέως ΤΕΑΥΕΚ.

γ) Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων του ενός προσώπου, που δικαιούνται εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η εφάπαξ παροχή κατανέμεται μεταξύ αυτών κατ’ αναλογία προς το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο καθένας εξ αυτών.

Με τον Ν. 3655/2008 ο Κλάδος Πρόνοιας του τέως ΤΕΑΥΕΚ εντάχθηκε ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του τέως ΤΕΑΥΕΚ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Α. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Κανονισμού Πρόνοιας του τ. ΤΕΑΥΕΚ)

Το Εφάπαξ Βοήθημα αποτελείται:

α. Από Βασικό ποσό ίσο με τις αποδοχές τριών (3) μηνών, με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών, για τις οποίες καταβλήθηκαν ή βεβαιώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τομέα Πρόνοιας του Ταμείου Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, κατά την τελευταία διετία, πριν από την οριστική έξοδο του ασφαλισμένου από το επάγγελμα.

β. Από προσαύξηση 15% του κατά τα ανωτέρω μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών, ανά τριακόσιες ημέρες εργασίας πραγματικής ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας του Ταμείου Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, πέραν του κατωτάτου ορίου ημερών εργασίας, οι οποίες απαιτούνται εκάστοτε για την θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως λόγω γήρατος.

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης αυτής, όταν το κλάσμα του χρόνου (ημέρες ασφάλισης πέραν του κατωτάτου ορίου ημερών εργασίας, οι οποίες απαιτούνται εκάστοτε για την θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως λόγω γήρατος προς 300 ημέρες) είναι μεγαλύτερο των 150 ημερών λογίζεται ως πλήρης 300 ημέρες. Όταν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος των 150 ημερών παραλείπεται.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει, στην ασφάλιση του Ταμείου, λιγότερες ημέρες, από τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού Παροχών, για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης Γήρατος, καταβάλλεται μέρος του ως άνω βασικού ποσού ανάλογο των πραγματικών ημερών ασφάλισης στο Ταμείο προς τον απαιτούμενο αριθμό για την καταβολή του βασικού ποσού.

Β. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού Εφάπαξ προβλέπεται από τον Ν.2084/1992 ως και την Υπουργική Απόφαση 2/39350/0022/2-3-99 (ΦΕΚ Β’ 1308/99)

Το Εφάπαξ Βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τον αριθμό των ημερομισθίων μετατρεπομένων σε έτη ασφάλισης και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο χρόνου λιγότερο του έτους, θα λαμβάνεται υπ’ όψη αναλογία του χρόνου αυτού.

Μπορώ να μάθω σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Επικουρική μου Σύνταξη;

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποτελεί διάδοχο του ΤΕΑΥΕΚ μόνον όσον αφορά την απόδοση των Εφάπαξ Βοηθημάτων  ενώ, αναφορικά με τον κλάδο των συντάξεων, διάδοχο Ταμείο είναι το ΕΤΕΑ.

Για την απόδοση του Εφάπαξ ωστόσο προηγείται υποχρεωτικά η  έκδοση της Επικουρικής Σύνταξης.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Εργοδοτών;

Οι εργοδότες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου υποχρεούνται να απογράφονται στο μητρώο εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την έναρξη της απασχόλησης των προσώπων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ανωτέρω Ταμείου τις μεταβολές των στοιχείων τους, που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό. (Ν.4225/2014, άρθρο 1 του 5).

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 12/2013 και μετέπειτα κατατίθενται με ξεχωριστό γραμμάτιο στο λογ/σμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απεικονίζονται στην ΑΠΔ όπως αυτή θα διαμορφωθεί, ώστε να συμπεριλαμβάνει τα Ταμεία ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, και ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Σχετικές οδηγίες και ενημέρωση για την απεικόνιση και την πληρωμή των εισφορών δίδονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εισφορές
Για ΠΑΛΑΙΟΥΣ ασφαλισμένους (ασφάλιση σε κύριο φορέα πριν την 1/1/1993) το ποσοστό είναι 0,8%  (0,4% του ασφαλισμένου - 0,4% του εργοδότη) στο σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο το πλαφόν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για ΝΕΟΥΣ ασφαλισμένους (ασφάλιση σε κύριο φορέα μετά την 1/1/1993) το ποσοστό είναι 4% και βαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο στο σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο το πλαφόν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εξαιρούνται οι περιοδεύοντες πωλητές οι οποίοι ασφαλίζονται στις πραγματικές αποδοχές.

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα;

Κλάδοι Ασφάλισης – Κατηγορίες Ασφαλισμένων

Ασφαλισμένοι του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ είναι εργατοϋπάλληλοι μετάλλου, που είτε λόγω της ειδικότητας τους είτε λόγω του είδους της επιχείρησης που ασχολούνται υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση ΤΑ.Π.Ε.Μ.
Τόσο οι ειδικότητες των ασφαλισμένων, όσο και το είδος των επιχειρήσεων που ασφαλίζουν στον Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, καθορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 1384/83, ως ίσχυαν για το τέως Ε.Τ.Ε.Μ.

Υποχρεωτικά Ασφαλιζόμενες Ειδικότητες

Κατ ΄εφαρμογή των άρθρων 2 και 21 του Ν. 1384/83 (Φ.Ε.Κ.106/5-8-83, τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 105/3031/21-11-83 υπουργική απόφαση από 1-10-83:

« Στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. -Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. ( Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ) υπάγονται υποχρεωτικά από την ισχύ του νόμου αυτού, όσοι προσφέρουν εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα γενικά, είτε ιδιωτική, είτε του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων, που έχουν την έδρα τους μέσα στις ασφαλιστικές περιοχές όπου ισχύει ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:

Α) Οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την ειδικότητα και από το είδος εργασίας που προσφέρουν.

Καθαρά μεταλλουργικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται αυτές που έχουν αντικείμενο την παραγωγή ή παραγωγή και την εμπορία κάθε είδους μετάλλου ή μεταλλουργικών εξαρτημάτων και προϊόντων, την επεξεργασία ή το μετασχηματισμό του μετάλλου, όπως τα λεβητοποιεία, χυτήρια, μηχανουργεία, επανορθωτήρια (ρεκτιφιέ), βιδοποιεία, κασσιτερωτήρια, καρφοβελονοποιεία, κλειθροποιεία, μεταλλοκυτιοποιεία & πωματοποιεία, σιδηρουργεία, ορειχαλκουργεία, επινικελωτήρια, επιμεταλλωτήρια, ναυπηγεία (εκτός από αυτές που δουλεύουν με ξύλο ή πλαστικό), οι επιχειρήσεις μεταλλουργικών καθαρά επισκευών πλοίων και πλωτών μέσων, οι επιχειρήσεις παραγωγής ή εγκατάστασης κλιματισμών, επιχειρήσεις παραγωγής καλωδίων, τα εργαστήρια γαλβανισμού, ανοδοιώσεων, οξειδώσεων και βαφής με σκλήρυνση σε είδους μετάλλου αλουμινίου, οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής ή επισκευής μεταλλουργικού πολεμικού υλικού ξηράς, θάλασσας, αέρα, οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής, συναρμολόγησης και επισκευής μεταλλικών μερών, αυτοκινήτου, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, γεωργικών και ενοποιητικών μηχανημάτων, σιδηροδρομικού υλικού μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής καύσεως και των εξαρτημάτων τους.

Β) Οι πιο κάτω αναφερόμενοι τεχνίτες, βοηθοί και οι μαθητευόμενοι τους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, σε οικονομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές ή δημόσιες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημοσίων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος, το σκοπό και το αντικείμενο των εργασιών τους:

1. Εφαρμοστές, τορναδόροι μετάλλου γενικά, σιδηρουργοί, ορειχαλκουργοί, μολυβδουργοί, βιδοποιοί, χύτες μετάλλου παντός είδους συμπεριλαμβανομένου και του αλουμινίου, χειριστές και τροφοδότες πρεσσών μεταλλικών αντικειμένων, χειριστές ψαλιδιών κοπής μετάλλων, μηχανών γωνιοποιητικών, πλανών, φρεζοδραπάνων, γραναζοκόπτων, ρεκτιφιέ, παντογράφων, εργαλειομηχανών, λειαντομηχανών και οι εργαλειοκατασκευαστές.

2. Αδειούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί και πτυχιούχοι μηχανικοί μηχανοτεχνίτες κατασκευής, επισκευής, συναρμολόγησης, μέτρησης και συντήρησης μηχανών εσωτερικής ή εξωτερικής καύσεως ή άλλων μεταλλικών μερών και εξαρτημάτων των παντός είδους οχημάτων ή μηχανημάτων ξηράς, θάλασσας και αέρα.

3. Κατασκευαστές, φανοποιοί, συναρμολογητές, διακοσμητές μεταλλικών διακοσμήσεων των παντός είδους αμαξωμάτων των οχημάτων και μηχανημάτων ξηράς, θάλασσας, αέρα και οι συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων Α, Β & Γ τάξης.

4. Σωληνουργοί, διαμορφωτές σωλήνων, συρματουργοί, γαλβανιστές, ψήστες συρμάτων, εργατοτεχνίτες αγκαθωτού και πλεκτού σύρματος και συρματόσχοινων και δομικών πλεγμάτων.

5. Επινικελωτές, επιμεταλλωτές, χρωμιωτές, ατσαλωτές, σκληρυντές μετάλλων, μπανιαδόροι μετάλλων, χειριστές μηχανών θερμικής συγκόλλησης μετάλλων, οξυγονοκολλητές, οξυγονοκόπτες, ηλεκτροσυγκολλητές, υδρογονοκολλητές, κασσιτερωτές, οξυγονιστές, βουρτσαδόροι και στιλβωτές μετάλλων.

6. Λεβητοποιοί, βιδωτές, μονταδόροι, πελεκητές, πιστολαδόροι, ελασματουργοί, υδραυλικοί πλοίων και πλωτών μέσων, πυρωτές, μεταλλοπασαδόροι, τορνευτές μεταλλικών φύλλων, συναρμολογητές σκαλωσιών πλοίων, πονταδόροι, ματσακονιστές, υφαλοκαθαριστές, υφαλοχρωματιστές, αμμοβολιστές μανουβραδόροι, αδειούχοι θερμαστές, αρχιθερμαστές, λιπαντές ξηράς και χειριστές ζυγοσταθμιστικών μηχανών.

7. Κλειθροποιοί, καρφοβελονοποιοί, συναρμολογητές μεταλλικών κατασκευών, γεφυρών, μεταλλογεφυροποιοί, τροχιστές, μασγαλατζήδες, τεχνίτες μεταλλικών σκελετών επίπλων, καμινευτές, γαλβανιστές, μητραδόροι, μεταλλοπαντογραφοτεχνίτες, λευκοσιδηρουργοί, συγκολλητές μεταλλικών κιτίων, χειριστές ξεχειλωτικών μηχανών, θηλυκοτικών και κλειστικών μηχανημάτων.

8. Τεχνίτες και κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου, ανοδειωτές και βαφείς αλουμινίου.

9. Τεχνίτες κατασκευής, συναρμολόγησης και εγκατάστασης των τμημάτων από μέταλλο των μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αγωγών κλιματισμού, παραγωγής και συλλογής ενέργειας.

10. Τεχνίτες αποσυναρμολόγησης ή διάλυσης πλοίων, πλωτών μέσων, μεταλλικών οχημάτων και μηχανημάτων, μεταλλικών γεφυρών ή μεταλλουργικών κατασκευών, τεχνίτες και συναρμολογητές μεταλλικών, σκελετών οικοδομικών εν γένει έργων και μεταλλικών συσκευών.

11. Οι εργοδηγοί, αρχιεργοδηγοί, προϊστάμενοι, επόπτες, τεχνικοί διευθυντές, επιθεωρητές των αποκλειστικά μεταλλουργικών τμημάτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και συνεργείων.

12. Εκείνοι που η ιδιότητα ή η ειδικότητα τους προέρχεται από προαγωγική εξέλιξη μιας από τις παραπάνω ασφαλιζόμενες ειδικότητες.

Δικαιούμαι Εφάπαξ Βοήθημα;

ικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος είναι :

1. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου που θα συνταξιοδοτηθούν από το Φορέα Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης λόγω γήρατος, ή οριστικής αναπηρίας.

2. Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου που δικαιούνται σύνταξη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων από έναν δικαιούχων, το ποσό του Εφάπαξ κατανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία του ποσοστού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης.

Ποιές είναι προϋποθέσεις για την λήψη Εφάπαξ Βοηθήματος;

Για την λήψη Εφάπαξ Βοηθήματος απαιτούνται συνολικά οι ίδιες ημέρες ασφάλισης στον Τομέα με όσες απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου από το ΕΤΕΑΜ.

Ο δικαιούχος Εφάπαξ Βοηθήματος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος κατά το χρόνο συνταξιοδότησης από τον κύριο και επικουρικό φορέα.

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος καθορίζεται σε 25,3 βασικές μηνιαίες συντάξεις (συν προσαύξηση 4% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2006).

Ως βασική μηνιαία σύνταξη ορίζεται η βασική σύνταξη της Απόφασης συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου από το ΕΤΕΑΜ.

Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος για όσους ασφαλίσθησαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής σε Φορείς Πρόνοιας καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 37 & 38 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 τ. Α') όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά και υπολογίζεται με βάση την αριθμ. 2/39350/0022/24-5-1999 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1308 τ. Β').

«Το Εφάπαξ Βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί 10 έτη ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλουθ των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησον σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.»

Τι ισχύει σε περιπτώσεις Διαδοχικής Ασφάλισης;

Για τον ασφαλισμένο του Τομέα που ασφαλίστηκε διαδοχικά και σε άλλο Ταμείο ή Κλάδο που χορηγεί Εφάπαξ παροχή, το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος, καθορίζεται αναλογικά για το κάθε Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1405/1983 όπως ισχύει κάθε φορά..

Σε περίπτωση συνταξιούχου του ΕΤΕΑΜ με διαδοχική ασφάλιση και με άλλο επικουρικό Ταμείο που δεν χορηγεί Εφάπαξ παροχή, το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος είναι ανάλογο του ποσού της σύνταξης που βαρύνεται από τα ημερομίσθια του τ. ΕΤΕΜ και του ΕΤΕΑΜ για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες καταβολές εισφορών στον Τομέα.

Πότε δικαιούμαι επιστροφή εισφορών;

Ο ασφαλισμένος που δεν θα συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήματος, δικαιούται επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών του από τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου μετά από αίτησή του και εφόσον έχει παραπάνω από 900 ημερομίσθια στην ασφάλιση του Τομέα (άρθρο 38 & 56 του Ν.2084/92 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 9 του Ν.2335/95).

Ποιά είναι τα απαραίτητα Δικαιολογητικά;

Πως μπορώ να απογραφώ ως Ασφαλισμένος;

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα, οι οποίοι δεν έχουν Αριθμό Μητρώου στο τ. ΕΤΕΜ ή στο ΤΑ.Π.Ε.Μ., απογράφονται σε εμάς συμπληρώνοντας την Δελτίο Απογραφής Μισθωτού και τους αποδίδεται η αντίστοιχη καρτέλα με τον Αριθμό Μητρώου τους.

Πόσο είναι η ασφαλιστική εισφορά;

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Τομέα αποτελεί κρατήσεις μόνο των εργαζομένων και ανέρχεται σε :

α) 1% για εργαζόμενους που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά στον Κύριο Φορέα ( Ι.Κ.Α., ΤΕ.Β.Ε., Ν.Α.Τ., κ.λ.π. ) μέχρι και την 31-12-92. (ισχύει το ανώτατο τεκμαρτό ημερομίσθιο της Επιθεώρησης Εργασίας) Ν. 1384/83, άρθρο 19

β) 4% για εργαζόμενους που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά στον Κύριο Φορέα ( Ι.Κ.Α., ΤΕ.Β.Ε., Ν.Α.Τ., κ.λ.π. ) από την 1-1-93 και μετά. ( ισχύει το ανώτατο τεκμαρτό ημερομίσθιο της Επιθεώρησης Εργασίας) Ν. 2084/92, άρθρο 37

Τα ποσοστά υπολογίζονται επί των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων.

Οι πληρωμές γίνονται μέχρι και το τέλος του επομένου μήνα. Το Δώρο των Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι 28/2 του επομένου έτους και το Δώρο Πάσχα μέχρι 30/6 (Ν. 2217/94 )

Κατ’ εξαίρεση για όσες επιχειρήσεις απασχολούν μέχρι και πέντε (5) υπαλλήλους μπορούν να καταβάλλουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου μέχρι 31/7 και του Β’ εξαμήνου μέχρι 31/1 του επομένου έτους (Φ.Ε.Κ. 349/30-3-01)

Σε περίπτωση:
α) μη παρακράτησης από τον εργοδότη της ασφαλιστικής εισφοράς ή
β) μη καταβολής της ή
γ) εκπρόθεσμης καταβολής της ,
οι βεβαιωθείσες εισφορές θα καταβάλλονται από τον εργοδότη με τα αναλογούντα πρόστιμα.

Μπορώ να ενημερωθώ για την πορεία της αίτησής μου για Επικουρική Σύνταξη από το Ταμείο Μετάλλου;

Ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. έχει ως αντικείμενο μόνο την απόδοση του Εφάπαξ βοηθήματος. Ο κλάδος της Επικουρικής Σύνταξης (τ.ΕΤΕΜ) έχει απορροφηθεί, ήδη από το 1999, από το ΙΚΑ.
Για υποθέσεις που αφορούν Επικουρική Σύνταξη λοιπόν ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στο ΙΚΑ της περιοχής του ή στην ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ του ΙΚΑ ( Μ. Αλεξάνδρου & Καλλέργη (Πλ. Καραϊσκάκη) Τ.Κ. 104 37 Αθήνα ).

Τι ισχύει σε περιπτώσεις "μικτών" Επιχειρήσεων;

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων "μικτών" δραστηριοτήτων, ασφαλίζεται μόνο το προσωπικό που, βάση ειδικότητας, εντάσσεται στις ασφαλιζόμενες ειδικότητες του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
Για όποια περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γ΄Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου στο τηλέφωνο 210 - 4120148.


Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Εφάπαξ Βοηθήματος των Λιμενεργατών, αναλύονται λεπτομερώς στο παρακάτω έγγραφο :


Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Εφάπαξ Βοηθήματος των Λιμενεργατών, αναλύονται λεπτομερώς στο παρακάτω έγγραφο :


Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Η χορήγηση του Εφάπαξ Βοηθήματος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού Παροχών Λογ/σμού Πρόνοιας για το ύψος του ποσού και τον τρόπο υπολογισμού αντίστοιχα. Το άρθρο 6 του Κλάδου Πρόνοιας παραπέμπει για τον υπολογισμό του μισθού του ασφαλισμένου στο άρθρο 6 του Κ.Α. Παροχών Λογ/σμος Πρόνοιας για το ύψος του ποσού και τον τρόπο υπολογισμού αντίστοιχα Απόφ.Υπ.Εργ. 43821/Σ.1089 ΦΕΚ 171 ΤΒ΄ 10/10/40 .Το άρθρο 6 του κλάδου πρόνοιας παραπέμπει για τον υπολογισμό του μισθού του ασφαλισμένου στο άρθρο 6 του Κ.Α. Παροχών (Μ.Ο τελευταίου 12μήνου) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 60/31-1-95) και ισχύει σήμερα λαμβανομένου υπόψη τον Μ.Ο των αποδοχών του τελευταίου 24μηνου πριν από την έξοδο του ασφαλισμένου από την υπηρεσία του.

Συγκεκριμένα :

α) Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος ισούται προς το ½ τόσων μηνιαίων μισθών όσα τα συντάξιμα έτη .

β) Ως μισθός για τον υπολογισμό του Εφάπαξ Βοηθήματος λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός ο οποίος είναι ο Μ.Ο των μισθών του τελευταίου 24μήνου της ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας : εφ’ άπαξ βοήθημα = ½ ΜΟ Αποδοχών 24μήνου Χ συντάξιμα έτη .

Παράδειγμα

Εφάπαξ Βοήθημα που δικαιούται ασφαλισμένος με διακοπή εργασίας στις 30/06/08 και χρόνο ασφάλισης 35 έτη είναι : ΜΟ ασφαλισμένου μισθού τελευταίου 24μήνου Χ = 4371,50 € .

Ασφ/νος μισθός 1/7/06-30/6/07 211,30 Χ 12 μην. = 2535,60

Ασφ/νος μισθός 1/7/07-30/6/08 217,17 Χ 12 μην. = 2606,04

5141,64 : 24 *1,166 =249,80

* 1,166 = Προσαύξηση επιδομάτων εορτών και άδειας


Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Εφάπαξ Βοηθήματος του Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, αναλύονται λεπτομερώς στο παρακάτω έγγραφο :


Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών

 Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα;

Η χορήγηση του Εφάπαξ Βοηθήματος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 5 του Κανονισμού Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 103/3/3233/22-12-79 Απόφ. Υπουργού Κοινων. Υπηρ. (ΦΕΚ 338 Τ. Β/80) . Ισούται δε προς το 4% του μέσου ημερήσιου μισθού του ασφαλισμένου του προηγούμενου από την συνταξιοδότησή του χρόνου για κάθε ημέρα εργασίας ή υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα μετά τις 17 Ιουνίου 1951 μέχρι σήμερα και προς το 2% του μέσου ημερήσιου μισθού για κάθε ημέρα ασφάλισης πριν τις 17 Ιουνίου 1951. Προκειμένου δε για αυτοτελώς εργαζόμενους (προπονητές – αναβάτες ) ο ημερήσιος μισθός υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού Πρόνοιας , τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος ο οποίος εργάσθηκε :

α) Ως μαθητευόμενος αναβάτης από το 1957 μέχρι το 1966 , οπότε πραγματοποίησε 175 αναβάσεις που ισοδυναμούν με 350 ημέρες εργασίας.

β) Ως σταβλίτης από 1-12-1968 μέχρι 31-12-1975 και πραγματοποίησε στην ασφάλιση του Τομέα 1861 ημέρες εργασίας και γ) ως προπονητής ίππων από 1-4-1975 μέχρι 4-7-2007 και πραγματοποίησε 9608 ημέρες εργασίας συνολικά δε πραγματοποίησε τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα 11819 ημέρες εργασίας. Επειδή οι συντάξιμες αποδοχές του προπονητή κατά μήνα το προηγούμενο από την συνταξιοδότησή του έτος δηλ. το 2006 ανήλθαν στο ποσό των 3.586,79 € και οι συντάξιμες αποδοχές του σταβλίτη κατά μήνα ανέρχονται στο ποσό των 1.062,50 € , κατά συνέπεια οι ημερήσιες αποδοχές του ανωτέρω ανήλθαν κατά το έτος 2006 , τελευταίο πριν την έξοδο του 12μήνο :α) ως προπονητής στα 143,47 € (3.586,79 : 25) και β) ως σταβλίτης στα 42,50 € . [( 1.062,50*12)/300].

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει Εφάπαξ Βοήθημα το οποίο ανέρχεται :

Ως προπονητής : 143,47 (μέσος ημερ. μισθός τελευταίου 12μήνου) * 4% * 9958(ημέρες εργασίας) = 57.158,92€

Ως σταβλίτης : 42,50 (μέσος ημερ. μισθός τελευταίου 12μήνου) * 4% * 1861(ημέρες εργασίας) = 3.163,70€

Συνολικό ποσό Εφάπαξ Βοηθήματος = 57158,92 + 3163,70 = 60.322,62€


Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Εφάπαξ Βοηθήματος;

Η αίτηση που πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα αναγραφόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά εμπεριέχεται στον σύνδεσμο :


Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα;

Υπάγονται υποχρεωτικά:

α) Όλοι οι υπάλληλοι του Ο.Λ.Θ. που διατήρησαν την μονιμότητα τους μετά τη μετατροπή του από Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε. με το Ν.2688/99 (Α' 40).

β) Οι υπάλληλοι της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που προσλαμβάνονται μετά την 2.5.99 με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.

γ) Οι υπάλληλοι που πριν ή μετά τη μετατροπή μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και επέλεξαν την ασφάλιση του ΤΠΠΟΛΘ.

δ) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του τέως Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα & η Επιστροφή Εισφορών;

Για τον Υπολογισμό του Εφάπαξ
Από 01/01/2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Φ.80000/1093/26, ΦΕΚ 313/τ.Β'/12.02.2014, ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών.

Για την Επιστροφή Εισφορών
Από 01/01/2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Φ.80000/1093/26 άρθρο 4- ΦΕΚ 313/τ.Β'/12.02.2014, ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος;

Ο Τομέας χορηγεί Εφάπαξ Βοήθημα στους ασφαλισμένους εφόσον τύχουν κύριας σύνταξης και εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης άνω των 5 ετών και μέχρι 35.

Ποια είναι τα ποσοστά ασφάλισης;

(ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

I. Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου 3%.

II. Μηνιαία εισφορά του εργοδότη 3%.

(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

I. Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου 4%.

Επί ποίων αποδοχών υπολογίζονται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη;

(ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Οι αποδοχές που εμφανίζονται στην μηνιαία μισθοδοσία και καταβάλλονται στους υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος άδειας. Εξαιρούνται οι αποδοχές για υπερωρίες ως και για κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή.

(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Επί των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος άδειας.

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ποιοι δικαιούνται Εφάπαξ Βοηθήματος;

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν έτυχε Εφάπαξ Βοηθήματος δικαιούνται να πάρουν εφάπαξ βοήθημα τα μέλη της οικογένειας του, εφόσον τύχουν σύνταξης λόγω θανάτου του.

Το χορηγούμενο Εφάπαξ Βοήθημα ισούται προς το 100% του βοηθήματος που θα έπαιρνε ο ασφαλισμένος και εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι κατανέμεται ισομερώς.

Στην περίπτωση κατά την οποία, δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου ασφαλισμένου, το Εφάπαξ Βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

 Εάν δικαιούμαι να λάβω Εφάπαξ με τις διατάξεις της διαδοχικής θα πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση χρόνου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία;

Όχι, οι ασφαλιστικοί χρόνοι που θα επικαλεστείτε στην αίτηση σας αναζητούνται από την υπηρεσία του Τομέα.


Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα;

Υπάγονται υποχρεωτικά οι μόνιμοι και τακτικοί υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες του ΟΥΘ καθώς και οι έκτακτοι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες του ΟΥΘ αφού συμπλήρωσαν 3ετή υπηρεσία.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος;

Ο Τομέας χορηγεί Εφάπαξ Βοήθημα στους ασφαλισμένους εφόσον τύχουν κύριας σύνταξης και έχουν χρόνο ασφάλισης ως εξής :

α) Οικειοθελής αποχώρηση : 20ετείς κρατήσεις.

β) Απόλυση από την υπηρεσία: 15ετείς κρατήσεις.

γ) Απόλυση από την υπηρεσία, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας προς άσκηση των καθηκόντων: 10ετείς κρατήσεις.

δ) Απόλυση από την υπηρεσία, λόγω ανικανότητας προς άσκηση των καθηκόντων του, λόγω φυματίωσης ή ατυχήματος από βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε στη εκτέλεση της υπηρεσίας του , ανεξαρτήτως ετών κρατήσεων, υπηρεσίας και ηλικίας.

ε) Μέλη οικογένειας αποβιώσαντος ασφαλισμένου, εφ' όσον ο θανών είχε υποβληθεί σε 5ετείς υπέρ του Ταμείου κρατήσεις.

Πως υπολογίζεται το Εφάπαξ Βοήθημα & η Επιστροφή Εισφορών;

Για τον Υπολογισμό του Εφάπαξ
Από 01/01/2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Φ.80000/1093/26, ΦΕΚ 313/τ.Β'/12.02.2014, ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών.

Για την Επιστροφή Εισφορών
Από 01/01/2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Φ.80000/1093/26 άρθρο 4- ΦΕΚ 313/τ.Β'/12.02.2014, ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης εφάπαξ παροχών.

Εάν δικαιούμαι να λάβω Εφάπαξ με τις διατάξεις της διαδοχικής θα πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση χρόνου από άλλα ασφαλιστικά ταμεία;

Όχι, οι ασφαλιστικοί χρόνοι που θα επικαλεστείτε στην αίτηση σας αναζητούνται από την υπηρεσία του Τομέα.

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ποιοι δικαιούνται Εφάπαξ Βοηθήματος;

Εφάπαξ Βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους θανόντος ασφαλισμένου, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω θανάτου.

Στην περίπτωση κατά την οποία, δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Επί ποίων αποδοχών υπολογίζονται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη;

(ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Σε κάθε είδους αποδοχές συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος άδειας. Εξαιρούνται οι αποδοχές για υπερωρίες ημέρας και νύκτας, για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες ημέρες, για την εργασία επιφυλακής, το επίδομα θέσης ευθύνης, νυκτερινής εργασίας, βάρδιας, ισολογισμού, ταμειακό, οδήγησης, καθώς και κάθε άλλη έκτακτη παροχή.

Σε καμιά περίπτωση το ποσό των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων γίνεται ο υπολογισμός των εισφορών, δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνο που κατά την σχετική νομοθεσία του ΙΚΑ για απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, λαμβάνεται κάθε φορά ως ανώτατο όριο αποδοχών με βάση το οποίο υπολογίζεται η σύνταξη αυτή.

(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Επί των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος άδειας.

Ποια είναι τα ποσοστά ασφάλισης;

(ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

I. Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου 4,5%.

II. Μηνιαία εισφορά του εργοδότη 3%.

(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

I. Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου 4%.