>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Νέος Πρόεδρος του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Με την υπ' αριθ. Φ.30315/20888/5420/10-05-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 247/17-05-2016, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διορίστηκε ως Πρόεδρος του ΤΑ.Π.Ι.Τ., και Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτού, ο κος Βασίλειος Πρωτοπαπάς του Ιωάννη.

Αντί χαιρετισμού

Κύριο μέλημα του Ταμείου είναι η χορήγηση της εφάπαξ παροχής στους εργαζόμενους – ασφαλισμένους του. Ο χρόνος της απονομής για διάφορους λόγους έχει αυξηθεί ανεπίτρεπτα.
Ο νέος ασφαλιστικός Νόμος λύνει το θέμα του υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για ασφαλισμένους που αποχώρησαν μετά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013.
Μέλημά μου είναι να συντομεύσουμε το χρόνο αυτό, και με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη βασική μας υποχρέωση.
Η σύντομη, χρονικά, παρουσία μου, λόγω της συγχώνευσης, ελπίζω να συμβάλλει, με τη βοήθεια των Υπαλλήλων στο ΤΑ.Π.Ι.Τ., που πασχίζουν τόσα χρόνια με αντίξοες συνθήκες και με ελλείψεις υποδομών, προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς σε κάποιο καιρό θα είμαστε κι εμείς στη θέση των ασφαλισμένων.

Βασίλειος Ι. Πρωτοπαπάς