>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διευκρινίσεις όσον αφορά την απονομή εφάπαξ λόγω συμπλήρωσης εικοσαετούς ασφάλισης

Διευκρινίσεις όσον αφορά την απονομή εφάπαξ λόγω συμπλήρωσης εικοσαετούς ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Σας γνωρίζουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαντώντας σε σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, που προέκυψε από τη διατύπωση του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος..." (ΦΕΚ 85Α), αποσαφηνίζει ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη,
1. Για τις αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ως την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, δηλαδή ως την 12-05-2016, ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής θα είναι αυτός που προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, και θα χορηγηθεί το εφάπαξ λόγω συμπλήρωσης εικοσαετίας.
2. Για όλες τις αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία ψήφισης του ανωτέρω Νόμου κι εφεξής, δηλαδή από 13-5-2016, είναι απαραίτητη η ύπαρξη απόφασης κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.