>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Απολογισμός ΤΑ.Π.Ι.Τ. 2016

Ο φετεινός απολογισμός έχει δύο ιδιαιτερότητες. Είναι ο τελευταίος της οκτάχρονης ύπαρξης του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και συντάσσεται από κάποιον που είχε την
ευθύνη Διοίκησης για τους επτά από τους δώδεκα μήνες του χρόνου που πέρασε, του 2016.
Δεν θα σχολιάσω τους επιμέρους απολογισμούς των Διευθύνσεων που παρατίθενται.
Η προσπάθεια όλων μας και η αποτελεσματικότητά της ανήκει στην ιστορία.
Τα στοιχεία γι' αυτό είναι διαθέσιμα, θα αναφερθώ μόνο στους στόχους που προσπάθησα να επιτύχω στην ολιγόμηνη παρουσία μου.

........................