>
  
  
  

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Επιλέξτε Τομέα Ενδιαφέροντος Εργοδότη

<---- Οδηγός Εργοδότη

Παρακαλούμε επιλέξτε από την αριστερή στήλη τον Τομέα Πρόνοιας του
ενδιαφέροντός σας.

Μπορείτε να βρείτε Πληροφορίες, Έντυπα, Στοιχεία Επικοινωνίας κ.α.

Γνωρίζεις ότι αν η Επιχείρησή σου έχει οφειλές προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ., μπορείς τώρα να προχωρήσεις σε ευνοϊκή ρύθμιση της καταβολής των οφειλών, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη λήψη εφάπαξ βοηθήματος από το ΤΑ.Π.Ι.Τ. των δικαιούχων εργαζομένων μετά τη συνταξιοδότησή τους.