>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Κλάδοι Ασφάλισης – Κατηγορίες Ασφαλισμένων

Ασφαλισμένοι του Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ είναι εργατοϋπάλληλοι  μετάλλου, που είτε λόγω της ειδικότητας τους είτε λόγω του είδους της επιχείρησης που ασχολούνται υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση ΤΑ.Π.Ε.Μ.

Τόσο οι ειδικότητες των ασφαλισμένων, όσο και το είδος των επιχειρήσεων που ασφαλίζουν στον Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό, καθορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 1384/83, ως ίσχυαν για το τέως Ε.Τ.Ε.Μ.